AK Danışmanlık

İlaç Sektöründe Ruhsatlandırma,
Fiyatlandırma,
Geri Ödeme ve Pazar Erişim
konularında mevzuatlara uygun
Profesyonel Çözümler Sunar

Hizmetlerimiz
Porföyünüzde bulunan ürünlerin mevcut tebliğ ve kararnamelerle uyumlu fiyatlarının olup olmadığının kontrolü ve raporlanması.
Ruhsatlandırma aşamasında veya belli bir portföyün tahmini lansman sürecinin farmakoekonomik çalışması ile birlikte raporlanması,
Ruhsat/Fiyat ve geri ödeme eğitimleri; Firmamız bünyesinde yapılan ya da kurumsal olarak şirket içi düzenlenen eğitimlerimiz vardır.
Türkiye İlaç Endüstrisi
İlaç sektöründe son on yılda büyük değişimler yaşanmaktadır. Bu dönemde hızla değişen ekonomik koşullar, yeni yasa ve düzenlemelerin birbiri ardına yürürlüğe girmesi sektördeki tüm paydaşları etkileyip, değişime zorlamıştır. Aynı dönemde dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar beraberinde birçok tasarruf tedbirini yanında getirmiş ve bundan sağlık ve ilaç sektörü de ciddi oranda payını almıştır.
Bakanlık Başvuru Dosyaları
Fiyat başvuru Dosyalarının Hazırlanması,
Geri Ödeme Dosyalarının Hazırlanması,
İlaç Ruhsat Başvuru Dosyalarının Hazırlanması,
Ruhsat yenileme işlemleri