Fiyat başvuru Dosyalarının Hazırlanması

* İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Fiyatandırma Tebliğine göre başvuru dosyasının hazırlanması,
* Ürün fiyat analizlerinin yapılması,
* İmal / İthal ülke / Referans ülke araştırması
* İmal ürünler için Yeminli Mali Müşavir Kartı Hazırlanması
* İthal ürünler için Legalize Belgelerin hazırlanması

Geri Ödeme Dosyalarının Hazırlanması

* Orijinal, Jenerik ve Yirmi Yıllık ürünler için Sosyal Güvenlik Kurumu Yönergelerine göre geri ödeme dosyalarının hazırlanması
* Medikal dökümanların hazırlanması
* Farmakoekonomik çalışmalar

İlaç Ruhsat Başvuru Dosyalarının Hazırlanması

* T.C. Sağlık Bakanlığı gerekliliklerine göre CTD formatında (Modül 1 – Modül 5) ruhsat başvuru dosyalarının hazırlanması
* Ruhsat dosyalarının başvuru, takip ve ruhsat devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi
* Hasta Kullanım Talimatlarının (KT) T.C. Sağlık Bakanlığı gerekliliklerine göre hazırlanması
* Kısa Ürün Bilgisi (KÜB) T.C. Sağlık Bakanlığı gerekliliklerine göre hazırlanması
* Tip Değişiklik dokümanlarının hazırlanması
* GMP başvuru dosyasının hazırlanması

Ruhsat yenileme işlemleri

Ruhsat başvuru dosyalarının NTA formatından CTD formatına dönüştürülmesi
Avrupa ve/veya ABD"de ruhsatlandırılması planlanan tıbbi ürünlerin başvuru dosyalarının hazırlanması
Üründe gerçekleşecek her türlü değişikliğin ruhsat başvurusuna yansıtılması varyasyonların yapılması, Tip1 Tip2 değişiklikleri