Fiyat başvuru Dosyalarının Hazırlanması

        * İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Fiyatandırma Tebliğine göre başvuru dosyasının hazırlanması,
        * Ürün fiyat analizlerinin yapılması,
        * İmal / İthal ülke / Referans ülke araştırması
        * İmal ürünler için Yeminli Mali Müşavir Kartı Hazırlanması
        * İthal ürünler için Legalize Belgelerin hazırlanması


    Geri Ödeme Dosyalarının Hazırlanması

        * Orijinal, Jenerik ve Yirmi Yıllık ürünler için Sosyal Güvenlik Kurumu Yönergelerine göre geri ödeme dosyalarının hazırlanması
        * Medikal dökümanların hazırlanması
        * Farmakoekonomik çalışmalar


    İlaç Ruhsat Başvuru Dosyalarının Hazırlanması

        * T.C. Sağlık Bakanlığı gerekliliklerine göre CTD formatında (Modül 1 – Modül 5) ruhsat başvuru dosyalarının hazırlanması
        * Ruhsat dosyalarının başvuru, takip ve ruhsat devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi
        * Hasta Kullanım Talimatlarının (KT) T.C. Sağlık Bakanlığı gerekliliklerine göre hazırlanması
        * Kısa Ürün Bilgisi (KÜB) T.C. Sağlık Bakanlığı gerekliliklerine göre hazırlanması
        * Tip Değişiklik dokümanlarının hazırlanması
        * GMP başvuru dosyasının hazırlanması
        Ruhsat yenileme işlemleri
        Ruhsat başvuru dosyalarının NTA formatından CTD formatına dönüştürülmesi
        Avrupa ve/veya ABD"de ruhsatlandırılması planlanan tıbbi ürünlerin başvuru dosyalarının hazırlanması
        Üründe gerçekleşecek her türlü değişikliğin ruhsat başvurusuna yansıtılması varyasyonların yapılması, Tip1 Tip2 değişiklikleri