Porföyünüzde bulunan ürünlerin (ruhsatlı/ruhsat aşamasında/belli bir portföy) mevcut tebliğ ve kararnamelerle uyumlu fiyatlarının olup olmadığının kontrolü ve raporlanması.